Geachte veehouders in Zuid-Nederland.

Allereerst wil het bestuur van de Zuid-Nederlandse Wintershow, iedereen een voorspoedig, gelukkig, maar bovenal een gezond nieuwjaar toe wensen!

Na de geslaagde editie 2018, is het bestuur van de Zuid-Nederlandse Wintershow voornemens wederom de Wintershow in 2019 te organiseren, en wel op zaterdag 9 maart a.s. Ook deze keer zal de keuring plaats vinden in manege De Witte Vallei, in Asten-Heusden. Graag willen wij u, ook dit jaar weer, uitnodigen om met uw beste dieren deel te nemen aan deze keuring. De aangemelde dieren zullen wederom in aparte rood- en zwartbont rubrieken gekeurd gaan worden door een eenmansjury. Ook zal er weer een bedrijfsgroepen-keuring plaats gaan vinden.

Met betrekking tot het toiletteren zullen de volgende regels gehanteerd gaan worden. Het zetten van toplijnen en het uitscheren van de ribben is niet toegestaan.

Voor wat betreft de gezondheidseisen zijn er geen veranderingen t.o.v. andere jaren. De keuring is IBR en BVD veilig. De bedrijven die deelnemen dienen tevens Lepto vrij te zijn.

IBR: De dieren dienen afkomstig te zijn van IBR-vrij gecertificeerde bedrijven of dat door bloedonderzoek vast is komen te staan dat de dieren IBR-vrij zijn. Een negatieve uitslag van dit IBR onderzoek is 8 weken geldig. Daarnaast is vaccinatie noodzakelijk: voorwaarde is dat het dier in de periode van uiterlijk 6 maanden tot 2 weken voor de keuring is gevaccineerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Als het dier in deze periode is gevaccineerd (bijvoorbeeld binnen IBR-vrij (route vaccinatie)) is het niet noodzakelijke het dier nogmaals te vaccineren. Let op de geldigheid van de vaccinatie is maximaal 6 maanden.

Wijziging t.o.v. voorgaande jaren:
Voorbeeld:
1) bedrijf is IBR gecertificeerd vrij, deze bedrijven hoeven in principe niets te doen, advies is 1 enting, 2 weken voor de keuring.
2) bedrijf is niet IBR gecertificeerd vrij, neemt wel deel aan het ent-programma (2 keer per jaar), dieren dienen individueel onderzocht te worden of ze IBR vrij zijn. Deze bedrijven hoeven verder niet nogmaals te enten, (dit gebeurt al met hun jaarlijkse enting).
3) bedrijf is niet IBR gecertificeerd vrij en ent niet, dieren dienen individueel onderzocht te worden of ze IBR vrij zijn. De dieren 2 keer enten, 5 weken en 2 weken voor de keuring.

BVD: Alle dieren afkomstig van niet gecertificeerde BVD-vrije bedrijven dienen onderzocht te worden op de aanwezigheid van het BVD-virus. Gezien de doorlooptijd van het onderzoek wordt inzenders aangeraden het BVD-onderzoek enige tijd voor de keuring te laten plaatsvinden. Indien eerder een BVD onderzoek heeft plaatsgevonden, is de uitslag van dat onderzoek geldig, mits het rund op het moment van onderzoek ouder was dan 1 maand. Let op: Bedrijven die jongvee in het buitenland hebben staan, hiervan wil de BVD-status nog al eens wijzigen. U kunt het beste de betreffende koeien individueel laten onderzoeken op BVD, dan komt u niet voor verrassingen te staan…

Salmonella: Onverdachte bedrijven hoeven geen actie te ondernemen. Niet-onverdachte bedrijven dienen van de twee meest recente tankmelkonderzoeken een gunstige uitslag te hebben. Bedrijven die dit niet kunnen overleggen moeten van de aangemelde dieren, max. 8 weken voor de keuring, een gunstige uitslag op salmonella antistoffen hebben. Denkt u eraan dat de bloedmonsters door de GD onderzocht moeten worden.

De aangemelde koeien dienen van tevoren door een dierenarts te worden gecontroleerd en gezond verklaard te worden. Voor het vervoer van de dieren dient u zelf te zorgen.

Aanmelding graag via de website:
www.zuidnederlandse-fokveedagen.nl
Via deze site kunt u het laatste nieuws over de wintershow volgen. Wanneer de aanmelding van uw dieren goed is verlopen, ontvangt u direct een bevestigingsbericht via e-mail.

De wintershow vindt plaats op 09 maart 2019 in manege ”de Witte Vallei” te Asten-Heusden.

Voor vragen en of onduidelijkheden over het aanmelden van de koeien kunt u bellen met: Julien Hautvast: 06-11380945 of Wil Bongers: 06-29225630.

De dieren dienen voor 2 februari 2019 aangemeld te zijn, dit i.v.m. met bloed tappen en enten.

Wij hopen dat velen van u bereid zijn om koeien aan te melden zodat het weer een gezellige en drukke Zuid-Nederlandse Wintershow zal worden.

Met vriendelijke groet,

Zuid-Nederlandse Wintershow,
Julien Hautvast
06-11380945.

Reageren is niet mogelijk