Categorie: Geen categorie

Kampioenschap vaarzen wordt vervroegd in programma!!!

Naar aanleiding van een aantal vragen van inzenders hebben wij als bestuur onze verantwoording genomen om het kampioenschap vaarzen te vervroegen.

Voornaamste reden hiervoor is dat de vaarzen niet te lang met een te vol uier in de ring zullen verschijnen. Hierin is de inzender zelf natuurlijk de eindverantwoordelijke. Wij hebben er voor gekozen dat het kampioenschap vaarzen plaats vind na de laatste rubriek oudere koeien, en voor de groepenkeuring. Waarom niet meteen na de rubrieken vaarzen, omdat dan nog te weinig publiek aanwezig is om de waardering aan de uiteindelijke kampioenen te geven. Wij hopen als bestuur dat wij hiermee aan de wens van de inzenders tegemoet zijn gekomen.

Nog een wijziging in het programma is dat wij een Bas Engelen Bokaal in het leven hebben geroepen. Deze bokaal zal een wisseltrofee zijn, die uitgereikt wordt aan de beste bedrijfsgroep van de dag. Bas Engelen is ons helaas afgelopen jaar ontvallen. Hij was een pionier binnen de rundveeverbetering, stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Was als inzender samen met zijn jongens elke editie aanwezig en niet zonder succes. De prijs waar hij dan de meeste waardering voor had was toch die van de bedrijfsgroepen. Naast inzender was hij ook financieel altijd bereid om de wintershow te steunen vanuit zijn bedrijf KI-Samen.

Wintershow, week verplaatst

Update

 

Wintershow, week verplaatst i.v.m. kou

 

Aangezien wij als organisatie van de Zuid Nederlandse Wintershow een zowel koe als inzender vriendelijke keuring willen organiseren, hebben wij besloten in overleg met de inzenders om de wintershow een week te verplaatsen namelijk naar 10 maart.

De extreem koude omstandigheden op de dagen voorafgaande aan de keuring zijn vooral de reden geweest om de keuring te verplaatsen. We zullen als organisatie proberen om alles gelijk te houden als op 3 maart gepland was.

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 10 maart om er zo een mooi koeienfeest van te maken.
Het Bestuur.

 Met vriendelijke groet,

Zuid-Nederlandse Wintershow,
Berna Pouwels: Tel.: 06-48495593.

Show 2016 AFGELAST

Verheugd waren wij met het aantal opgegeven koeien voor de Wintershow. Aantallen die het mogelijk maakten om er wederom een volwaardige keuring en een mooi koeienfeest van te maken. De voorbereidingen daarvoor waren in volle gang.

Echter, het lot besliste anders, door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Op een aantal bedrijven, ook in de directe omgeving van onze mooie keuringslocatie, zijn helaas IBR-uitbraken aan de orde. Op de eerste plaats bijzonder spijtig voor de getroffen bedrijven, maar ook voor onze te houden wintershow. Wij zijn namelijk van mening dat de gezondheid van uw en onze koeien en daarmee ook van de bedrijven, de hoogste prioriteit moet hebben. Dat mag en kunt u van ons verwachten, ook gezien de inspanningen die we al enkele jaren van u verwachten op dit gebied. Wij achten het risico nu te groot om uw met passie, toewijding en jarenlange inzet gefokte veestapels hier aan bloot te stellen.

Wij hopen dat wij met zijn allen, onze 15e Zuid-nederlandse Wintershow in het voorjaar van 2017 , onder betere veterinaire omstandigheden, alsnog kunnen realiseren.

Aanmeldingen 2016

Deelnemers 2016

Klik hierboven voor een inzage in de opgaven, recent van 2016.
Let op, deze lijst wordt niet elke dag bijgewerkt.

Om de lijst te kunnen bekijken dient u Adobe Acrobat Reader op uw media geïnstalleerd te hebben.