Show 2016 AFGELAST

Verheugd waren wij met het aantal opgegeven koeien voor de Wintershow. Aantallen die het mogelijk maakten om er wederom een volwaardige keuring en een mooi koeienfeest van te maken. De voorbereidingen daarvoor waren in volle gang.

Echter, het lot besliste anders, door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Op een aantal bedrijven, ook in de directe omgeving van onze mooie keuringslocatie, zijn helaas IBR-uitbraken aan de orde. Op de eerste plaats bijzonder spijtig voor de getroffen bedrijven, maar ook voor onze te houden wintershow. Wij zijn namelijk van mening dat de gezondheid van uw en onze koeien en daarmee ook van de bedrijven, de hoogste prioriteit moet hebben. Dat mag en kunt u van ons verwachten, ook gezien de inspanningen die we al enkele jaren van u verwachten op dit gebied. Wij achten het risico nu te groot om uw met passie, toewijding en jarenlange inzet gefokte veestapels hier aan bloot te stellen.

Wij hopen dat wij met zijn allen, onze 15e Zuid-nederlandse Wintershow in het voorjaar van 2017 , onder betere veterinaire omstandigheden, alsnog kunnen realiseren.